Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物

小さな魔法{ ti  i  sa  na  ma  ho  u }

co  no  ma  ti  wo  tu  tu  mu  ka  ze
do co  ka  su  co  si  tu  me  ta  cu  tte
bo  cu  wa  i  tu  mo  hi  to  ri  da  tta
so  re  de  i  i  to  o  mo  tte  ta  n  da

a  no  hi  ki  mi  to  de  a  tte  ka  ra
se  ka  i  wa  i  ro  wo  ka  e  te  i  tta
ki  se  tu  wa  ma  ta  su  gi  te  i  cu  ke  do
i  ro  a  se  ru  co  to  wa  na  i  yo

to  o  i  ki  mi  he  to  to  do  ke  ta  cu  te
da  ka  ra

tu  ta  e  ta  i  co  to  ba  a  tu  me
ti  i  sa  na  ma  ho  u  wo  ka  ke  te
sa  a  ki  mi  no  mo  to  he  to  o  cu  ru
nu  cu  mo  ri  sa  me  na  i  yo  u  ni
i  ssyo  ni  to  ji  co  me  ta  ra
o  mo  i  wa  ka  ta  ti  ni  na  ru  n  da

cu  ri  ka  e  si  te  i  cu  ma  i  ni  ti
fu  to  ki  du  ke  ba  ki  mi  no  co  to  ga
su  co  si  zu  tu  fu  cu  ra  n  de  cu
bo  cu  no  co  co  ro  u  me  te  cu  n  da

ma  ti  no  a  ka  ri  ki  e  ta  co  ro  ni
bo  cu  no  co  co  ro  ki  mi  ga  to  mo  ru
ne  mu  ri  ni  tu  cu  su  co  si  ma  e  ni
bo  cu  wa  ki  mi  he  o  mo  i  wo  tu  du  ru

to  o  i  ki  mi  he  to  o  cu  ri  ta  cu  te
da  ka  ra

do  n  na  ni  ha  na  re  te  te  mo
ma  tte  te  cu  re  ru  ki  mi  ga
i  ma  bo  cu  ni  hi  tu  yo  u  na  n  da
ta  cu  sa  n  no  co  to  ba  ta  ti
co  no  u  ta  ni  tu  me  co  n  de
ki  mi  he  to  do  ke  ni  i  cu  yo

fu  ta  ri  wa  co  no  so  ra  de  i  tu  mo
tu  na  ga  tte  i  ru
so  u  o  mo  e  ba  tu  yo  cu  na  re  ru
ya  sa  si  i  ki  mo  ti  ni  na  ru

tu  ta  e  ta  i  co  to  ba  a  tu  me
ti  i  sa  na  ma  ho  u  wo  ka  ke  te
sa  a  ki  mi  no  mo  to  he  to  o  cu  ru
se  ka  i  jyu  u  de  ki  mi  da  ke  ni
u  ta  i  ta  i  u  ta  ga  a  ru
o  mo  i  ga  tu  ta  wa  ru  yo  u  ni。。。

ma  ho  u  wo  ka  ke  te         (完)

參考資料 自己 Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物Lv,Gucci,Lv包包,Lv錢夾,Lv手錶,Lv目錄,Gucci公仔包,Lv購物包,Lv水桶包,Lv批發,LV333名牌購物
創作者介紹
創作者 陳舒婷挪嚎園泳話 的頭像
陳舒婷挪嚎園泳話

mcdani27的部落格

陳舒婷挪嚎園泳話 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()